Biuro rachunkowe Warszawa Śródmieście

logo

730-383-655

Zadzwoń do nas

Napisz

biuro@twojaksiegowa.warszawa.pl

Świętokrzyska 30 lok 155

I piętro klatka V

Czym jest licencja transportowa?

Licencja transportowa to dokument potwierdzający fakt, że dana firma może legalnie przewozić osoby lub towary. Taki dokument powinien posiadać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zarabiającą na transporcie towarów lub osób. Jest to nic innego jak pozwolenie na wykonanie transportu. Każdy przedsiębiorca zarabiający na transporcie ma obowiązek posiadać licencję, wynika to z ustawy o transporcie z dnia 15 sierpnia 2013 roku. Licencja transportowa nie jest wymagana jedynie w sytuacji, gdy firma przewozowa nie zarabia na swoich usługach. Przykładem takiej działalności może przewożenie pracowników z innych miejscowości do oddalonych zakładów pracy.

Kto może uzyskać licencję transportową?

Licencję transportową musi posiadać każdy przedsiębiorca zarabiający na przewozie osób lub towarów jednak nie każdy może takie pozwolenie otrzymać. Aby otrzymać licencję trzeba spełnić określone warunki, które znajdują się w ustawie o transporcie drogowym. O jakich warunkach mowa?

 • przynajmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,
 • przedsiębiorca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa skarbowe czy chociażby związane z wykonywanym zawodem,
 • osoba ta nie ma zakazu wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
 • przedsiębiorca ubiegająca się o licencję musi mieć oświadczenie o dobrej reputacji,
 • musi on posiadać zdolność finansową – zabezpieczenie na równowartość 9 tysięcy euro na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu i 5 tysięcy euro na każdy kolejny.

Jakich dokumentów potrzebujesz do uzyskania licencji?

Wypełniając wniosek o wydanie licencji transportowej, musisz przedstawić szereg niezbędnych zaświadczeń. Podczas składania wniosku konieczne będą takie dokumenty jak:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/CEIDG,
 • zaświadczenie o nadaniu NIP oraz REGON,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,
 • potwierdzenie wymaganej zdolności finansowej,
 • kopie dokumentów pojazdów, których licencja transportowa będzie dotyczyła,
 • zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • dowód wniesienia opłat za wydanie licencji

Cofnięcie licencji transportowej – kiedy i czy jest to możliwe?

Licencja transportowa może zostać cofnięta. Przy ubieganiu się o licencję warto mieć świadomość tego w jakich sytuacjach zostanie cofnięta. A więc kiedy będzie miało to miejsce? Cofnięcie licencji transportowej następuje w momencie niewywiązania się z warunków umowy.

 • bezprawne odstąpienie licencji osobie trzeciej czy wtedy, gdy będzie zalegał z uregulowaniem zobowiązań celnych lub podatkowych
 • otrzymanie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności
 • nie wykonanie żadnego transportu w przeciągu 6 miesięcy.